Ankara Saç Ekimleri, Saç Ekim Merkezi Ankara


Kemoterapiye Bağlı Saç Dökülmesi

Anagen effluvium, saç folikülünün mitotik veya metabolik aktivitesini bozan bir olay nedeniyle anajen fazı sırasında anormal yaygın saç kaybıdır (genellikle ani). Kemoterapi sonrası anagen effluvium insidansı yaklaşık % 65’tir; en sık olarak siklofosfamid, nitrosoz ve doksorubisin (Adriamisin) ile ilişkilidir. Diğer nedensel ilaçlar arasında tamoksifen, allopurinol, levodopa, bromokriptin (Parlodel) ve bizmut, arsenik ve altın gibi toksinler bulunur. Mikozis fungoides veya pemphigus vulgaris gibi diğer tıbbi ve inflamatuar durumlar anagen effluviuma yol açabilir.

Hastalar tipik olarak, kemoterapötik bir maddeye maruz kaldıktan günler ila haftalar sonra başlayan ve bir veya iki ay sonra en belirgin olan yaygın saç dökülmesi ile ortaya çıkarlar. Kanserli kadınların yaklaşık % 50’si saç kaybının kemoterapinin en travmatik yönü olduğunu ve yaklaşık % 10’unun saç dökülmesi korkusu nedeniyle tedaviyi azaltacağını düşünmektedir.

Anagen effluvium genellikle tersine çevrilebilir ajanın durdurulmasından bir ila üç ay sonra yeniden geri döndürülebilirdir. Kalıcı alopesi nadirdir.

Tüm Hakları Saklıdır. © 2018 Tripaesthetic

Tripaesthetic Hair

0312 240 21 12