Ankara Saç Ekimleri, Saç Ekim Merkezi Ankara


Saç Mantarı

Tinea capitis, esas olarak çocukları etkileyen saç şaftının ve foliküllerin dermatofit enfeksiyonudur Risk faktörleri arasında hane halkının yakın temasına maruz kalma ve kontamine şapkalara, fırçalara ve berber aletlerine maruz kalma yer alır. Trichophyton tonsurans,  en yaygın etyolojidir. İletim kişiden kişiye veya asemptomatik taşıyıcılardan meydana gelir. Enfeksiyöz fungal partiküller aylarca yaşayabilir; diğer vektörler, düşmüş enfekte kılları, hayvanları ve fomitleri içerir. Microsporum audouinii yaygın olarak köpekler ve kediler tarafından yayılır.

Tinea capitli hastalar, tüm kafa derisi de dahil olmakla birlikte, tipik olarak, skuamlı veya pulsuz olarak patchy alopesi ile birlikte bulunurlar. Diğer bulgular adenopati ve kaşıntıyı içerir. Çocuklarda, genellikle pürülan drenaj ve bölgesel lenfadenopati ile birlikte ağrılı eritematöz bir plak  olabilir. Posterior auriküler lenfadenopati, tinea kapitisin alopesi’nin diğer inflamatuar nedenlerinden ayırt edilmesine yardımcı olabilir. Tanı, öykü ve fizik muayeneden açık değilse, bir potasyum hidroksit preparatında iltihaplanmış yamanın aktif sınırından alınan bir deri kazıma, hiflerin varlığı açısından mikroskobik olarak incelenebilir. Deri kazıntıları mantar kültürü için de gönderilebilir, ancak bu daha az yararlıdır çünkü mantarların büyümesi altı hafta kadar sürebilir.

Tinea kapitis sistemik tedavi gerektirir; Topikal antifungal ajanlar saç foliküllerine nüfuz etmez. Eğer etken madde bir Trichophyton türü ise, tedavi seçenekleri arasında oral terbinafin (Lamisil), itrakonazol (Sporanox), flukonazol (Diflucan) ve griseofulvin bulunur. Bu ajanlar benzer etkinlik oranlarına ve potansiyel yan etkilere sahiptir, ancak griseofulvin daha uzun bir tedavi  gerektirir. Griseofulvin, Microsporum türlerinin neden olduğu enfeksiyonlar için tercih edilen tedavi yöntemidir, ancak kesin çalışmalar bulunmamaktadır. Kültür sonuçları bulunmadan önce ampirik tedavi hakkında sınırlı veri vardır. Griseofulvin, T. tonsurans enfeksiyonlarının tedavisinde daha düşük kür oranlarına sahip olabileceğinden, ampirik olarak kullanıldığında etkili olmayabilir.Tinea capitisli hastaların tüm yakın temasları enfeksiyon bulguları açısından incelenmeli ve gerekirse tedavi edilmelidir.

Tüm Hakları Saklıdır. © 2018 Tripaesthetic

Tripaesthetic Hair

0312 240 21 12