Ankara Saç Ekimleri, Saç Ekim Merkezi Ankara


Saç Yolma

Trikotilomani, bir dürtü kontrol bozukluğudur. Bu durumdaki hastalar bilinçli ya da bilinçsizce saçlarını çeker, büker ya da döndürür. Trichotillomania’nın çocukluk ve ergenlik döneminde en yüksek insidansı olan popülasyonun% 4’ünü etkilediği bildirilmiştir.

Trichotillomania, hastanın kendi saçlarına kopardıkların kabul etmemeleri durumunda teşhis etmek zor olabilir. Hastalar tipik olarak posteriorda ilerleyen ve kirpikleri ve kaşları kapsayabilen frontoparlaktal alopesi yamaları ile başvururlar. Çıplak yamalar tipiktir ve saçlar bükülmüş veya kırılmış saçlarla düzensiz görünebilir. Trichotillomania, benlik saygısı ve sosyal kaçınma ile ilgili sorunlara yol açabilir. Komplikasyonlar arasında enfeksiyon, cilt hasarı ve kalıcı skar bulunur.

Bu durum için optimal tedavi bilinmemektedir ve psikiyatrik konsültasyon ve tedavi edilir. Tedavi seçenekleri, bilişsel davranış terapisini ve seçici serotonin geri alım inhibitörlerini içerir, ancak bir tedavi etkisinin güçlü kanıtı gösterilmemiştir. Ön kanıtlar, asetilsistein, olanzapin (Zyprexa) ve klomipramin (Anafranil) ile pozitif tedavi etkilerini göstermektedir. Bilişsel davranış terapisi ve ilaçların bir kombinasyonu, her iki yaklaşımdan da daha etkili olabilir.

Tüm Hakları Saklıdır. © 2018 Tripaesthetic

Tripaesthetic Hair

0312 240 21 12