Ankara Saç Ekimleri, Saç Ekim Merkezi Ankara


Uzm. Dr. Zeki İlker Kunak

1973 İstanbul doğdu. İlk okulu Bursa ve Ağrı’da bitirdikten sonra, orta ve lise eğitimini Edirne Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2000 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra kıta hizmetlerini 2001-2003 yılları arasında Babaeski/KIRKLARELİ ve 2003-2005 yılları arasında Suruç/ URFA da yaptı. 2005 yılında GATA Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Tıbbi KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Silahlar) Savunması Ana Bilim Dalı Doktora Eğitimini kazanarak göreve başladı, 2009 yılında eğitimini tamamlayarak mezun oldu. 2011 yılına kadar bu bölümde uzman doktor olarak görev yaptıktan sonra, aynı yıl TSK Sağlık Komutanlığı Acil Yardım Mobil Hastanesi’ne Kurucu Başhekim olarak atanarak, hastaneyi kurdu ve bu hastanede 2012 yılına kadar görevini yürüttü. 2012-2020 yılları arasında tekrar Uzman hekim kadrosuna atandığı Tıbbi KBRN A.D.nda, Araştırma ve Analiz Laboratuvarı Başkanı olarak görevini sürdürdü. Bu süre zarfında alanında birçok Araştırma-Geliştirme Projesini yürüttü ve bilimsel makaleler yayınladı, sunumlar yaptı ve eğitimler verdi. Görevi sırasında Gn.Kur.Bşk.lığı Tıbbi KBRN Proje Subayı, MSB ARGE Komutanlığı Tıbbi KBRN Bilirkişiliği ve Proje Grubu Üyeliği, Muayene Komisyonu Üyeliği gibi çeşitli görevleri de eşzamanlı olarak yürüttü. 2020 yılında emekli oldu.

İngilizce’yi çok iyi derecede bilen Uzm.Dr.Zeki İlker KUNAK evli ve iki çocuk babasıdır.

 

GÖREVLERİ

65.Mknz.Zh.Tug.K.Yrdc.lığı 2.P.Tb.Kh.ve Kh.Hiz.Bl.Shh.Tk.K.lığı. (2001-2003)

20.Zh.Tug.5.Hd.A.2.Hd.Tb.Shh.Ks.K.lığı. (2003-2005)

GATA Tıbbi KBRN A.D Araştırma Görevliliği (2005-2009)

TSK Sağ.K.lığı Shh.A.Acil Yardım Hs.Baştabipliği (2010-2011)

GATA Tıbbi KBRN BD. Uzm.Tbp.liği (2010-2013)

GATA Tıbbi KBRN A.D Araştırma ve Analiz Laboratuvarı Başkanlığı (2013-2018)

TSK Sağ.K.lığı Sağ. Ve Vet.Hz.D.Tıbbi KBRN Proje Sb.lığı. (2011-2018)

MSB ARGE Komutanlığı Tıbbi KBRN Bilirkişiliği ve Proje Grubu Üyeliği (2006-2018)

 

ALDIĞI EĞİTİMLER

Doktor İlk Yardım Kursu

Tıbbi KBRN Tabip Subay Kursu

Deney Hayvanlarıyla Laboratuvar Çalışmaları Sertifikası

Epidemiyoloji ve Tıbbi Araştırmalar Kursu

Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC-MS) İle İleri Analiz Sertifikası

Sıvı kromatografi Kütle Spektromestresi (LC-MS) İle İleri Analiz Sertifikası

İşyeri Hekimliği Kursu

YAYINLARI

 1. The protective effect of melatonin and S-methylisothiourea treatments in nitrogen mustard induced lung toxicity in rats. Environ Toxicol Pharmacol. 2013 36(3):1283-90.

 

 1. Simultaneous determination ofcyclosporine A, tacrolimus, sirolimus, and everolimus in whole-blood samples by LC-MS/MS. ScientificWorldJournal. 2012.

 

 1. Protective effects of melatonin and S-methylisothiourea on mechlorethamine induced nephrotoxicity. J Surg Res., 175(1):e17-23, 2011.

 

 1. Beneficial effects of N-acetylcysteine and ebselen on renal schemia/reperfusion injury. Ren Fail.;33(5):512-7, 2011.

 

 1. Plasma total homocysteine concentrations in a Turkish population sample. Acta Cardiol. ;64(2):247-51, 2009.

 

 1. Protective efficiacy of taurine against pulmonary edema progression: experimental study. J Cardiothorac. Surg,3:57, 2008.

 

 1. Paraoxonase-1 activity determination via paraoxon substrate yields no significant difference in mild hyperhomocysteinemia. Internatıonal Journal Of Cardıology. 145(1), 42-43, 2010.

 

 1. Epigenetic perturbations in the pathogenesis of mustard toxicity; hypothesis and preliminary results. Interdiscip Toxicol. ;1(3-4):236-41, 2008.

 

 1. Influence of proanthocyanidin on blunt traumatized lungs after nitrogen mustard exposure (real terror attack simulation), Gülhane Tıp Dergisi, 51: 39-44, 2009.

 

 1. Rat Plazma Örneklerinde Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile Yeni Bir Monopiridinyum Oksim Olan TS-131’in Ölçümü. Journal of Clinical and Analitical Medicine. 2(2), 19-21, 2011.

 

 1. Novel Molecular Strategies Against Sulfur Mustard Toxicity, Review Article, TAF Prev Med Bull, 11(2): 231-236, 2012.

 

SÖZLÜ BİLDİRİLER

 

 1. Kimyasal Silah Saldırılarında İçme Ve Kullanma Sularının Takip Ve Kontrolünün Önemi, 1. Türk Cumhuriyetleri Askeri Tıp Kongresi 23-25 Haziran, İstanbul, 2014

 

 1. Curcumın Moderates Lung Damage Induced By Mechlorethamıne, 19th Congress of the Balkan Military Medical Committee, 7-10 May, Plovdiv, Bulgaria, 2014.

 

 1. Protective effects of melatonin and S-methylisothiourea on mechlorethamine induced nephrotoxicity 17th Congress of the Balkan Military Medical Committee May 29-June 01, Belgrade, Serbia, 2012.

 

 1. Comparative effects of antioxidants on chronic ethanol-induced oxidative stress in rat hippocampus, Balkan Military Medical Committee May 29-June 01, Belgrade, Serbia, 2012.

 

 1. Counteractions Against Chemical and Biological Terrorism in Turkey and the Role of the Army, 16th Congress of the Balkan Military Medical Committee, Romania.1-4 June 2011.

 

 1. Evaluating A Newly Synthesized Oxime Clinically And Bioanalytically In Organophosphorous Compound Exposure. 15th Congress of Balkan Military Medical Committee, Pieria, Greece.30 May – 3 June 2010.

 

 1. Lessons We Learned – A Radiological Exercise İn A Military Hospital, OP-062, 14th Congress of the Balkan Military Medical Committee, Bulgaria May 10-14, 2000.

 

 1. Taurinin Pulmoner Ödem Progesyonunu Önleyici Etkisi. 5.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi. S30 sf: 78, 14-17 Mayıs, Kuşadası, Türkiye, 2009.

 

 1. Metiyonin yüklemesinden sonra plazma homosistein düzeyi ile serum paraoksonaz (PON1) Aktivitesi Arasındaki Olası İlişkinin Araştırılması. 3. Ulusal HPLC ve Mass Spektrometri Çalıştayı ve Sempozyumu, sf116, s02, 20-23 Mayıs, Ankara, Türkiye, 2008.

 

 1. Savaş Ajanlarının Analizinde GC-MS’in yeri, sf:103, 3. Ulusal HPLC ve Mass Spektrometri Çalıştayı ve Sempozyumu, 20-23 Mayıs, Ankara, Türkiye, 2008.

 

 1. Avian Influenza ve Bioterrorizm, 15. TSK Askeri Tıp Kongresi GATA, Ankara 31 Mayıs- 02 Haziran 2006.

 

POSTER BİLDİRİLERİ

 

 1. Plasma Homocysteine Level and Serum Paraoxonase Activity after Methionine Loading. 22nd International Symposium, Exhibit & Workshops on Preparative and Process Chromatography Ion Exchange, Adsorption Processes & Related Separation Techniques Loews Hotel, Philadelphia, PA, USA, July 19-22, 2009.

 

 1. Rapid Chemical Warfare Agent Detection İn Field With Thermal Desorber. 12th Medical Chemical Defence Conference, P12, p. 50, april 22-23, Munich,Germany, 2009.

 

 1. Simultaneous Determination of Total Homocysteine in Human PLasma by High- Performance Liquid Chromatography for Clinical Practice. 121st AOAC International Annual Meeting & Exposition, September 16-20, California, USA, 2007.

 

 1. Determining vasoactive Ion in a Traditional Medicine Used for Treatment of Hemorrhoid in Turkey by Ion Chromatography. 121st AOAC International Annual Meeting & Exposition, September 16-20, California, USA, 2007.

 

 1. Ion Chromatographic Analyses Of Changes İn Water Nitrite Concentrations During Heating: Effect Of Aluminum Sulfate. 121st AOAC International Annual Meeting & Exposition, September 16-20, California, USA, 2007.

 

 1. Determining Of Chemicals With Expectorant Activity İn A Traditional Medicine Used For Treatment Of Chronic Obstructive Diseases In Turkey By Gas Chromatography / Mass Spectrometry. 3rd Symposium On The Practical Applications Of Mass Spectrometry İn The Biotechnology & Pharmaceutical Industries, Casss. Abst no p-11, p48 Sept 6-8, California,USA, 2006.

 

 1. Medical CBRN Training for Military Health, Staff and Its Benefits, Prehospital and Disaster Medicine, Vol 26, Supp 1, P73, 17th World Congress on Disaster and Emergency Medicine, China (Beijing), 2011.

 

 1. Measurement of TS-131, a new monopyridinium oxime, by High Performance Liquid Chromatography in Rat Plasma samples. Animal Clinical Chemistry, A-06, A3. Clinical Chemistry, Vol 56, No 6, AACC Annual Meeting, July 25-29, California, USA, 2010.

 

 1. Comparıson Of Reactıvatıng And Therapeutıc Effıcacy Of A Recently-Developed Oxıme (M-2) And A Commonly Used Oxıme (Obıdoxıme) In Methyl Parathıon Poısoned Rats, Balkan Military Medical Review, OP-042,Vol. 13, No. 3, July 2010.

 

 1. The Candıdate 3lt Physıcıans’ Knowledge Level And Attıtude About Tournıquet Applıcatıon, Balkan Military Medical Review, OP- 155. Vol.13. No:3 July 2010.

 

 1. Accordıng To Theır Cadre Dutıes Analızıng The Traınıng Needs Of Mılıtary Medıcal Doctors And Medıcal NCO’s Before And After Graduatıon, Balkan Military Medical Review, OP-054,Vol. 13, No. 3, July 2010.

 

 1. The Effect of Proanthocyanidin on Reexpansion Pulmonary Edema in Rats. Toxicologic Pathology. Society Of Toxicologic Pathology’s 27th AnnualSymposium, San Francisco, California, USA 22–26 June, Volume 37, 1, 2008.

 

 1. Gypsophila L. Induces HepatocellularDamage in Balb/C Mice. Toxicologic Pathology.Society Of Toxicologic Pathology’s 27th AnnualSymposium, San Francisco, California, USA 22–26 June, Volume 37, 1, 2008.

 

 1. Two promising molecules, melatonin and S-methylisothiourea as prophylaxis against nitrogen mustard toxicity, p-24, 14th Medical Chemical Defence Conference, Munich, Germany, 23-25 April 2013.

 

 1. Novel mechanisms in the pathogenesis of late sülfür mustard toxicity, p-21, 14th Medical Chemical Defence Conference, Munich, Germany, 23-25 April 2013.

 

 1. Hospital Base Decontamination System Established İn Military Medical Academy For Chemical Victim, p-19, 14th Medical Chemical Defence Conference, Munich, Germany, 23-25 April 2013.

 

 1. Novel molecular strategies against sulfur mustard toxicity, DHM5 2012, , Munich, Germany, 11-14 April 2012.

 

 1. The efficiency of Melatonin and S- Methylisothiourea treatments in Nitrogen Mustard Toxicity induced Lung Toxicity, CBMTS Industry VII World Congress on CBRN Terrorism, Cavtat, Dubrovnik, Croatia 10-15 April 2011.

 

 1. Bioterrorism for Dummies, Google it, Biological Medical Defence Conference, 17-18 October Munich, Germany, 2007.

 

 1. Avian Influenza Cases and Bioterrorism from the Turkish Perspective, 5th SISPAT Singapore International Symposium on Protection Against Toxic Substances, Singapore, 27th Nov-1th Dec 2006.

 

 1. Turk Populasyonundan Alınan Bir Örneklemde Plazma Total Homosistein Düzeyleri. Türk Biyokimya Dergisi, 33, S1, s93. 20nci Ulusal Biyokimya Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 2008.

Tüm Hakları Saklıdır. © 2018 Tripaesthetic

Tripaesthetic Hair

0312 240 21 12